2009

SLA09

1. ročník jedinečné soutěže a výstavy „Cena Stanislava Libenského“

Tato cena byla vyhlášena na počest vynikajícího českého a světově známého sklářského umělce a pedagoga.

Rozsah uměleckých, pedagogických a odborných aktivit Stanislava Libenského byl nesporně úctyhodně bohatý. Přesto nepostihuje ani zdaleka a v úplnosti vliv tohoto umělce na prosazování osobitého pohledu na moderní výtvarnou kulturu. Stanislav Libenský byl totiž navíc nevšední a charismatickou osobností. S přirozenou noblesou dokázal navazovat kontakty s teoretiky, zástupci muzeí, galeristy a sklářskými umělci po celém světě a z těchto kontaktů vzešla mnohá výstava a řada příležitostí k prezentaci a vzájemnému poznávání aktuálních trendů v novodobém výtvarném pojetí současného skla. S velkým osobním nasazením se spontánně podílel na vytvoření pospolitosti české i světové sklářské obce a teprve jeho odchod výmluvně ukázal, jak významnou a nezastupitelnou osobností v tomto směru byl.” , říká o Stanislavu Libenském člen poroty Mgr. Oldřich Palata ze Severočeského muzea v Liberci.

Pořadatelem akce je Pražská galerie českého skla, která vyzvala k účasti absolventy sklářských uměleckých škol v České republice i ve světě.

Podmínkou účasti v soutěži Cena Stanislava Libenského byla absolventská práce budoucích sklářských designérů.

Kritéria přihlášení do soutěže splnilo celkem 36 uchazečů z různých částí světa, např. Japonska, Německa, Británie, Polska, Estonska a České republiky.

Odměnou pro vítěze Ceny Stanislava Libenského bude třítýdenní letní studijní pobyt v Pilchuk Glass School v roce 2010.