Porota

Prof. Jiří Harcuba (CZ) do roku 1994 působil jako rektor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, přičemž následujících třicet let se neúnavně věnoval výuce a přednášel zejména v USA. Jeho díla vlastní významné muzejní instituce například Victoria & Albert Museum v Londýně, Corning Museum of Glass v USA nebo Národní galerie, Národní muzeum a Uměleckoprůmyslové museum v Praze a mnohé jiné. V mezinárodní komunitě je známý jako bezkonkurenční tvůrce portrétů rytých do skla – intaglií. Vstoupil do povědomí také díky své medailérství a mincovní tvorbě, která dodnes tvoří část českého oběživa.

Mgr. Milan Hlaveš (CZ)  je vedoucí sbírky skla, keramiky a porcelánu Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Působil v Národním technickém muzeu v Praze a v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Je autorem a spoluautorem více než čtyř desítek výstav, bezpočtu článků do odborných časopisů a člen mnoha soutěžních komisí.

Prof. ak. mal. Vladimír Kopecký (CZ) český sklářský výtvarník, malíř a pedagog, je jednou z nejvýraznějších a nejautentičtějších osobností české poválečné výtvarné scény. Patří k průkopníkům tzv. ateliérové tvorby skla. Jako pedagog působil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde od roku 1990 vedl sklářský ateliér až do roku 2008. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách předních českých i zahraničních institucí jako např. Národní galerie v Praze, Victoria & Albert Museum v Londýně, Yokohama Art Museum v Japonsku a v několika galeriích v USA, ve Francii nebo v Německu.

Prof. Ing. Arch. Miroslav Masák dr. h. c., (CZ) architekt a vysokoškolský profesor. Stal se výraznou postavou skupiny libereckých architektů, byl spoluzakladatelem ateliéru SIAL (Sdružení inženýrů a architektů v Liberci) a zakladatelem legendární Školky – komuny talentovaných architektů architektonických škol. Přes svou pedagogickou a veřejnou činnost se stal jednou z významných osobností české architektury, působil jako poradce prezidenta republiky a podílel se také na rozvoji Pražského hradu. Získal řadu ocenění v národních i mezinárodních soutěžích i v národních přehlídkách architektonických prací a za jeho přínos v oblasti architektury mu byla Ministerstvem kultury ČR udělena cena.

Mgr. Oldřich Palata (CZ) historik umění a kurátor Severočeského muzea v Liberci vystudoval obory dějiny umění a estetika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci jeho činnosti v Severočeském muzeu působí nejen na pozici vedoucího historika umění ale současně je taky uměleckým historikem pro textilní obory, sklo, keramiku a porcelán. Působí také jako externí pedagog  na Katedře designu při textilní fakultě Technické univerzity v Liberci a vede rozsáhlou a významnou  publikační činnost. 

Ak. soch. Oldřich Plíva (CZ) je významnou osobností sklářského výtvarnictví, která zaujímá významné místo ve vývoji sklářského umění. Vystudoval na Univerzitě uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Stanislava Libenského. V mnoha směrech je vyhraněným sklářským tvůrcem, kterého díla byly jednak vystavované v dlouhé řade významných výstav v České republice, ale i v zahraničí, přičemž má zastoupení jak ve veřejných, tak v soukromých sbírkách napříč evropským kontinentem, ale také v zámoří.

Doc. PhDr. Jiří Šetlík CSc., (CZ) je historikem umění a významnou osobností uměleckohistorické činnosti, za což se mu dostalo mnohých ocenění. Vystudoval dějiny umění a estetiku na Univerzitě Karlově v Praze. V průběhu 90. let působil na pozici pedagoga a rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, do roku 2001 také na pozici pedagoga a vedoucího katedry dějin umění a architektury Fakulty architektury Technické university v Liberci. Věnuje se vědecké, publikační a pedagogické činnosti. Byl členem české komise pro UNESCO, také působil na Českém velvyslanectví ve Washingtonu D.C. a pracoval také jako odborný pracovník Národní galerie v Praze. Vede rozsáhlou publikační a bibliografickou činnost.