Vítězové

I. Stanislav Libensky Award 2010 získal Alan Horsley, Velká Británie, absolvent Edinburgh College of Art, za dílo Schránka z mého těla – element I. Porota na jeho práci ocenila především originální sochařský přístup ke skleněnému materiálu. 

alanHorsley_shell_01s_300dpi

II. Stanislav Libensky Award 2010 byla oceněna Barbora Vobořilová, absolventka ateliéru Skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Ocenění získala za vytvoření nového tvarosloví neotřele navazujícího na tradici českého barokního skla v díle Svaté tajiny.

avoborilova

III. Stanislav Libensky Award 2010 získala Mafune Gonjo z Japonska, absolventka Konstfack University College of Arts, Crafts and Design Stockholm, za práci Každý detail má svůj vlastní příběh, který je ovšem vnořen do celku. Porota ocenila citlivý záznam autentického prožitku pomíjivých podob skutečnosti.

amafunegonjo1