Glass.Desing

Výstavu v Císařské konírně tvoří vedle prezentace soutěže Cena Stanislava Libenského přehlídka Sklo.Design. Již z jejího názvu je patrné, čím se zabývá: totiž tvarováním nápojových souborů, váz a mis a dalších skleněných výrobků. V České republice se v poslední době stal design velice populárním oborem. Mladí lidé ho chtějí studovat, novináři o něm s oblibou referují, mnozí z nás ho sledují, vyhledávají jej a často také kupují. Lidé u nás si stále více zvykají na to, že mohou svůj privátní prostor svobodně a originálně oživovat předměty, které jim nejen vyhovují funkčností, ale zároveň také vypovídají o jejich životním stylu, vkusu a potřebách. Na výstavě Sklo.Design si mohou u nás poprvé udělat představu o tom, co nového se děje ve světě designu skla. Seznámí se na jednom místě s nejžhavějšími novinkami od nejvýznamnějších evropských firem, z nichž každá je ve sklářském světě pojmem: Venini, Salviati, Kosta Boda, Orrefors, Iittala, Baccarat, Riedel, Schott atd. Tyto podniky většinou působí v zemích, které po staletí znamenají nejdůležitější zázemí inovací v tomto pro Evropu typickém a z kulturního i ekonomického hlediska tak důležitém oboru: především v Itálii, Švédsku, Finsku, Francii, Rakousku či Německu. V Císařské konírně na Pražském hradě samozřejmě nechybí ani malý výběr z nabídkou široké současné české a slovenské produkce. Vše vystavené vzniklo ve spolupráci skláren s předními evropskými výtvarníky. Návštěvníky na výstavě překvapí bohatost tvarů a barev prezentovaného skla, nebo naopak jeho střízlivá elegance – a v řadě případů neortodoxní přístup k pojetí tradičních výrobků. Přesvědčí se o tom, že sklo nejen stále žije, ale má díky prozíravosti osvícených výrobců, invenci designérů, umu řemeslníků, vzdělanosti technologů a v neposlední řadě zásluhou rostoucího zájmu poučených zákazníků před sebou světlou budoucnost.

Výstava evropského průmyslového designu nazvaná Glass.Design doprovází v Císařské konírně Pražského hradu mezinárodní přehlídku diplomových prací letošních absolventů sklářských ateliérů vysokých škol, Cenu Stanislava Libenského. Slavné sklárny a jejich designéři se tak na jednom místě prostřednictvím svých výrobků potkávají s nastupující generací.

Současné evropské sklo zaujímá velmi širokou škálu produktů. Designové užitkové a dekorativní sklo, které je předmětem zájmu výstavy Glass.Design, znamená pouze malý segment sklářské výroby, v níž převažuje produkce techničtějšího, a zároveň méně romantického ražení, jako například tabulového skla, skleněných vláken atd.

Rostoucí výrobní náklady, neporovnatelné s náklady v konkurenčních, méně hospodářsky rozvinutých zemích, proměny vkusu zákazníků a mnoha dalších důvodů vedly dokonce v nedávném období k omezení nabídky a často také k uzavření některých evropských skláren z oblasti dekorativního a užitkového skla. Překvapivě bohatá nabídka, která se při výběru exponátů na výstavu Glass.Design před organizátory otevřela, ovšem svědčí o skutečnosti, že se tradiční výroba skla má v Evropě i přes různé obtíže nadále čile k světu. Konečná podoba výstavy dokonce obsahuje jen relativně malý, subjektivně pojatý výběr z toho, co oblast průmyslového designu skla nyní nabízí.

Prezentovaná kolekce exponátů vznikala na základě osobních návštěv mnohých ze zastoupených skláren, jejich provozů, vzorkoven či showroomů, obchodů a stánků na mezinárodních veletrzích. Předkládá předměty z aktuálních nabídek jednotlivých firem s důrazem na nejnovější produkty běžně dostupné poučeným zákazníkům. Nesleduje tvorbu unikátů ani ateliérového malosériového designu, ale soustřeďuje se na sklo vznikající přímo pod významnými značkami, které patří ke světově nejlepším a nejznámějším. Klade důraz na adresnou kooperaci průmyslových firem s profesionálními designéry, ať už jsou jejich stálými nebo příležitostnými spolupracovníky. Nechybějí mezi nimi designéři slavných jmen jako Alfredo Häberli, Arik Levy, Jasper Morrison, Philippe Starck, Marcel Wanders a další.

Základní koncepcí výstavy byla ambice zviditelnit spojení dobře znějících značek výrobců se jmény výtvarníků. Bez vzájemného porozumění osobností kolem skla, ať už jsou majiteli firem, technology, skláři, manažery či obchodníky – a samozřejmě též designéry – by nevzniklo nic z toho, co výstava Glass.Design ukazuje. Konkrétně krásné předměty určené ke stolování a ke zdobení interiéru vytvořené s ohledem na moderní životní styl. Předměty různých poloh: od vážných, účelně jednoduchých až po lehce nekonvenční, nebo dokonce zábavné.

Řada vystavených předmětů vznikla v oblastech s vyšší koncentrací sklářských podniků, která přese všechnu proměnlivost danou historickými podmínkami dává nahlédnout do minulosti a současnosti evropského sklářského umění. Na italském Muranu, ve francouzském Lotrinsku, v severních Čechách, ve švédském Glasriketu, na jihu Finska a na dalších místech na návštěvníky dýchne jedinečná atmosféra sklářských hutí a zušlechťovacích provozů.

Výstava Glass.Design zve k cestování za kouzlem současného skla. Chce upozornit na to, co v současnosti v Evropě vzniká, v nejlepším případně může inspirovat náročné, stylově vyhraněné návštěvníky k nákupům. Bez informovaných zákazníků s dobrým vkusem totiž nemá evropské sklo do budoucna naději na úspěch.

Baccarat

Sklárna Baccarat ve stejnojmenném městě na severovýchodě Francie má bohatou historii táhnoucí se od časů krále Ludvíka XV. (1764). Samotné historické prostředí, v němž podnik dodnes pracuje, je velmi inspirativní. Tamní křišťálové sklo nacházelo prestižní uplatnění na královském dvoře a později v prezidentském paláci. Ve sklárně i v současnosti vznikají luxusní výrobky určené pro nejnáročnější zákazníky. Na věhlasu sklárny Baccarat má velký podíl nejen práce tamních sklářů, ale také stálá součinnost s progresivními výtvarníky světových jmen. Těm se daří nejen navazovat na slavnou minulost, ale svébytným způsobem ji také rozvíjet. Děje se tak mimo jiné prostřednictvím přímé reakce na výrobky z minulosti, čímž nabízený sortiment vykazuje vzácnou jednotu.

Moser

Sklárna Moser z Karlových Varů vždy hleděla na kvalitu výrobků, na dokonalost suroviny a preciznost při jejím řemeslném zpracování. Ke slávě firmy v průběhu více než stopadesátileté historie významnou měrou přispělo několik generací sklářských výtvarníků. Mnohé z jimi navržených předmětů, především nápojových souborů, zůstává ve výrobě i více než po stu letech od jejich prvního uvedení na trh. Odtud směřují k těm nejvybranějším uživatelům. K charakteristikám sklárny náleží pravidelné doplňování tradičního sortimentu o nové výrobky. Jejich autoři – včetně legendy českého skla Reného Roubíčka – dbají v souladu s filozofií sklárny o to, aby nenarušili kontinuitu výrazu firemní značky, ale činí tak bez výjimky soudobou a nápaditou formou.

Iitalla

Finský průmyslový design skla již od 30. let minulého století, ale zejména v 50.–60. letech sklízel světové uznání především prostotou tvarosloví a maximální účelností. Celý svět dodnes skloňuje jména Alvar Aalto, Tapio Wirkkala, Kaj Franck, Timo Sarpaneva, Oiva Toikka a další. Na jihu Finska pracují dvě sklárny, které nesou pod značkou Iitalla tradici finského designu do 21. století. Jedná se o podniky v Iitalle a Nuutajärvi, jež mají oba svou neopakovatelnou atmosféru a výrobní specifika. První z nich je větší sklárna zaměřená na hladké nápojové sklo a doplňky, druhá na malosériovou ruční výrobu dekorativních předmětů. Ze sortimentu Iitally je možné vybrat si nejen designérské novinky, ale také ikonická díla, která patří ke zlatému fondu světového designu skla.

Orrefors

Srdce každé ze skláren v oblasti Glasriket (Království křištálu) tepe jiným tempem, dohromady ale skládají neobyčejně bohatý obraz o umění švédských sklářů. Důstojnost a elegance výrobků největší z nich – v Orreforsu – se projevuje nejen v různých skvělých mísách a vázách a dalších produktech nejrůznějších tvarů, ale též v nápojových souborech. Z nich se značné publicity dočkal například soubor Divine, příspěvek sklárny ke svatbě švédské korunní princezny Victorie roku 2010.

Kosta Boda

Kdo by se domníval, že skandinávský design je vždy uměřený a tvarově jednoduchý, toho současná nabídka značky Kosta Boda přesvědčí o opaku. Nouze není o tvarově a barevně hýřivé dekorativní předměty, které mnohdy nepostrádají vtipný nápad. Nabízená škála předmětů sahá od nápojových souborů přes mísy, vázy, svícny … až po limitované série skleněných sochařských děl. Značka Kosta Boda sází na individuální tvůrčí svobodu jednotlivých uměleckých osobností. Pod značkou Kosta Boda se v současné době distribuují výrobky dvou známých skláren: v Kostě (založeno roku 1742) a Åforsu.

Venini

Italská sklárna Venini slaví letos devadesát let od svého založení. Nečiní tak pouze vzpomínáním, stačí se podívat do jejího aktuálního katalogu, v němž jsou stovky vzorů nejen z minulosti, ale také žhavé novinky. Produkce Venini do značné míry odpovídá tomu, co si představujeme pod pojmem benátské respektive muránské sklo. Každý z výrobků totiž okamžitě zaujme živou barevností, bohatostí tvarů a neortodoxním uplatněním výtvarné fantazie v kombinaci s řemeslným mistrovstvím při zpracování žhavého skla na sklářské huti.

Ajeto

Severočeskou firmu Ajeto vyhledávají sklářští výtvarníci z celého světa. Nacházejí v ní mistry skláře připravené na huti realizovat jejich nejnáročnější umělecké představy. To je sice významná část aktivit Ajeta, ale zdaleka ne jediná. Náleží k nim také pořádání různých akcí zaměřených na propagaci sklářského řemesla. Na něm je založená též čerstvá řada výrobků, připravená ve spolupráci se studenty sklářského ateliéru na pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Věřme, že tento neortodoxní krok majitelů Ajeta získá vedle pozitivního hodnocení odborníků i ohlas zákazníků a tím komerční úspěch.

Moravské sklárny Květná

Spolupráce se zahraničními umělci byla v dosavadním vývoji českého sklářského designu velmi zřídkavá. Sklárna v Květné v posledních letech proto pozitivně zapůsobila rozšířením stávající nabídky o výrobky podle návrhů hned několika významných designérů nebo designérských studií. V pozoruhodné kolekci se objevily také nápojové soubory od uznávaných domácích výtvarníků i od posluchačů a absolventů oboru design z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Výsledkem je svěží kolekce nápojového skla nesená v současném duchu, ale nepostrádající respekt k minulosti.

WWDR

Nabídka skupiny firem WWRD se skládá z luxusních užitkových a dekorativních předmětů pod tradičními, mezinárodně uznávanými značkami, například Wedgwood, Royal Doulton, Waterford a dalších. V uplynulých letech pro Waterford navrhl nejznámější irský oděvní návrhář John Rocha několik řad skleněných produktů. Jeho kolekce Black Cut obsahuje nejen poháry, sklenice a karafy vystavené na výstavě Sklo.Design, ale také vázy, mísy, dózy nebo svícny. Působivě kombinuje pomocí probrušování křišťálové a černé sklo do neobvyklé až pikantní podoby. Náleží k příkladům spolupráce některých skláren s tvůrci z jiných oborů, jež může přinášet nejen zajímavé výtvarné výsledky, ale znamenat také silný marketingový nástroj.

Crystalex

Vicenza náleží k nápojovým souborům z Atelieru Pelcl, které nedávno osvěžily nabídku automatického skla firmy Crystalex z Nového Boru o novou kvalitu. Komentáře k několika oceněním z designérských soutěží svědčily o tom, že se známému sklářskému výrobci ve spolupráci s významným designérským studiem podařilo pomocí až technicistního přístupu dosáhnout výrazně stylového výrazu. Katalog Crystalexu ale obsahuje také nápojové soupravy bohatě dekorované různými technologiemi, může tedy zároveň uspokojit zákazníky s progresivním i tradičnějším

RONA

Slovenská sklárna RONA z Lednických Rovní nabízí tvarově různorodé nápojové sklo. Převažuje sice automatická strojní produkce, ale ta je stále doplňována flexibilnější a exkluzivnější nabídkou ručně zhotovovaných výrobků. Jak ručně, tak automaticky vyrobené vinné poháry, karafy a doplňky vykazují střízlivou eleganci s tvarovým napětím, ale nezřídka také vtipně hravé detaily, které zaujmou, či dokonce pobaví, ačkoli současně nepostrádají funkčnost.

Villeroy & Boch

Firma Villeroy & Boch, založená roku 1748 a sídlící na pomezí německých hranic s Francií a Lucemburskem, zve prostřednictvím svých výrobků ke vkusnému prostření jídelních stolů, vybavení kuchyní i koupelen. Tradice, kontinuita a autenticita jsou základními pojmy, o které se tato značka opírá při výrobě, prezentaci a prodeji. Předměty produkované společností Villeroy & Boch umožňují především tradičněji uvažujícím zákazníkům vybavit jejich soukromé i veřejné interiéry podle vlastních přání a osobního vkusu.

Jenaer Glas

Německá Jena se proslavila sklem specifických fyzikálních a chemických vlastností, které je mimo jiné vhodné pro výrobu domácenského skla. Tzv. varné sklo došlo nejvyššího zhodnocení v designérské práci Wilhelma Wagenfelda. Podnik Jenaer Glas dodnes vyrábí Wagenfeldův výtvarně nadčasový soubor na čaj i vařiče na vajíčka z počátku 30. let. Navazuje na ně dalšími produkty určenými k přípravě, skladování, servírování a stolování, které se díky účelnosti a tvarové jednoduchosti lehce stávají součástí každodenního života.

Alessi

Italská značka Alessi je proslulá mnohotvárnými designovými produkty určenými pro stolování. Při jejich vývoji se klade důraz na funkčnost, ale odvahou výrazu a charakteristickou hravostí až bujarostí se tyto výrobky vymykají běžné nabídce. Výzvu ke spolupráci na tvorbě náplně značky Alessi pravidelně přijímají mnohé návrhářské osobnosti současného designu. Zabývají se nejen tvarováním výrobků z plastů, oceli, obecných a drahých kovů, porcelánu, keramiky, dřeva atd., ale v neposlední řadě také ze skla. Celá řada produktů ze současného širokého katalogu Alessi patří ke světovým designovým bestsellerům.

Crystalite Bohemia

Moderní sklárna ve Světlé nad Sázavou vznikla státní investicí v době velkého rozvoje československého sklářství na přelomu 60. a 70. let minulého století. Jejím úkolem bylo v průmyslových podmínkách produkovat sériové dekorativní a užitkové výrobky z 24% olovnatého křišťálového skla zušlechtěného broušením. Dnes již soukromá sklárna na tuto tradici úspěšně navazuje novými návrhy nápojového a dekorativního skla realizovanými pomocí vyspělých technologií strojní výroby. Používá při tom výhradně speciální sklo Crystalite, podle kterého také získala své současné jméno.

Text:Milan Hlaveš, Museum of Decorative Arts in Prague