Porota

Mgr. Eliška Stölting (CZ) je zakladatelkou prestižní německé sklářské galerie Glasgalerie Hittfeld v Hamburku a držitelkou ceny Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Studovala na střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v dobách ředitelství prof. Libenského, dále se však orientovala na pedagogické studium. Glasgalerie Hittfeld od svého vzniku v r. 1988 zaměřuje na prodej českého uměleckého skla.Galerie organizuje výstavy českých sklářů, představuje mladé sklářské talenty a české moderní sklo na mezinárodních akcích. V prostorách galerie vystavovali přední čeští umělečtí skláři od prof. Stanislava Libenského a jeho ženy Jaroslavy Brychtové, přes Vladimíra Kopeckého, Jana Fišara, Reného Roubíčka a Gizelu Šabokovou až po současné autory mladé generace. Galerie dosud uspořádala přes stovku prezentačních a prodejních výstav, a to nejen v Německu, ale i ve Spojených státech, Japonsku a dalších zemích.

Prof. Jiří Harcuba (CZ) do roku 1994 působil jako rektor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, přičemž následujících třicet let se neúnavně věnoval výuce a přednášel zejména v USA. Jeho díla vlastní významné muzejní instituce například Victoria & Albert Museum v Londýně, Corning Museum of Glass v USA nebo Národní galerie, Národní muzeum a Uměleckoprůmyslové museum v Praze a mnohé jiné. V mezinárodní komunitě je známý jako bezkonkurenční tvůrce portrétů rytých do skla – intaglií. Vstoupil do povědomí také díky své medailérství a mincovní tvorbě, která dodnes tvoří část českého oběživa.

Mgr. Milan Hlaveš (CZ)  je vedoucí sbírky skla, keramiky a porcelánu Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Působil v Národním technickém muzeu v Praze a v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Je autorem a spoluautorem více než čtyř desítek výstav, bezpočtu článků do odborných časopisů a člen mnoha soutěžních komisí.

Prof. akad. soch. Marian Karel (CZ) je prominentním českým sochařem, jehož plastiky, objekty a instalace jsou k vidění po celém světě. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, v ateliéru prof. Stanislava Libenského. Jeho činnost ovšem překračuje jenom standardní uměleckou tvorbu. Angažuje se významně i jako pedagog a to nejen v Čechách. Dnes je vedoucí ateliéru ateliéru průmyslového designu Fakulty architektury na Českém vysokém učení technickém, působil ovšem také na univerzitách od Japonska, včetně Nového Zélandu, skrz evropské instituce, po Spojené státy. Jeho prostorové instalace a skleněné objekty jsou zastoupeny ve všech slavných světových sbírkách, muzeích a galeriích nejen na evropském kontinentu, ale také v Japonsku, na Taiwanu, Novem Zélandu či USA.

Prof. ak. mal. Vladimír Kopecký (CZ) český sklářský výtvarník, malíř a pedagog, je jednou z nejvýraznějších a nejautentičtějších osobností české poválečné výtvarné scény. Patří k průkopníkům tzv. ateliérové tvorby skla. Jako pedagog působil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde od roku 1990 vedl sklářský ateliér až do roku 2008. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách předních českých i zahraničních institucí jako např. Národní galerie v Praze, Victoria & Albert Museum v Londýně, Yokohama Art Museum v Japonsku a v několika galeriích v USA, ve Francii nebo v Německu.

Mgr. Oldřich Palata (CZ) historik umění a kurátor Severočeského muzea v Liberci vystudoval obory dějiny umění a estetika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci jeho činnosti v Severočeském muzeu působí nejen na pozici vedoucího historika umění ale současně je taky uměleckým historikem pro textilní obory, sklo, keramiku a porcelán. Působí také jako externí pedagog  na Katedře designu při textilní fakultě Technické univerzity v Liberci a vede rozsáhlou a významnou  publikační činnost. 

Ak. soch. Oldřich Plíva (CZ) je významnou osobností sklářského výtvarnictví, která zaujímá významné místo ve vývoji sklářského umění. Vystudoval na Univerzitě uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Stanislava Libenského. V mnoha směrech je vyhraněným sklářským tvůrcem, kterého díla byly jednak vystavované v dlouhé řade významných výstav v České republice, ale i v zahraničí, přičemž má zastoupení jak ve veřejných, tak v soukromých sbírkách napříč evropským kontinentem, ale také v zámoří.

Doc. PhDr. Jiří Šetlík CSc., (CZ) je historikem umění a významnou osobností uměleckohistorické činnosti, za což se mu dostalo mnohých ocenění. Vystudoval dějiny umění a estetiku na Univerzitě Karlově v Praze. V průběhu 90. let působil na pozici pedagoga a rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, do roku 2001 také na pozici pedagoga a vedoucího katedry dějin umění a architektury Fakulty architektury Technické university v Liberci. Věnuje se vědecké, publikační a pedagogické činnosti. Byl členem české komise pro UNESCO, také působil na Českém velvyslanectví ve Washingtonu D.C. a pracoval také jako odborný pracovník Národní galerie v Praze. Vede rozsáhlou publikační a bibliografickou činnost.