Sklářské symposium

21. září 2012

Čas: 10- 16:30 h
Místo konání: Jiřský klášter, III. Nádvoří Pražského hradu

Program:

· 09.30 příchod a registrace účastníků sympozia
· 10.00 – 12.30 první blok sympozia

 • představení konceptu výstavy, záměru PGČS – předseda správní rady Pražské galerie českého skla Marek Veselý
 • představení architektonického řešení výstavy – Adam Šimeček, Petr Duba
 • představení doprovodné výstavy Cherchez la femme/společná cesta Libenský-Brychtová – historik a kurátor výstavy Oldřich Palata
 • autorské prezentace u konkrétních děl studentů

· 12.30 – 14.00 pauza na oběd
· 14.00 – 16.30 druhý blok sympozia

– prezentace jednotlivých ateliérů skla v České a Slovenské republice:

 • doc. MgA. Petr Stanický MFA, Universita Tomáše Bati, Zlín
 • doc. ak. mal. Ilja Bílek, Universita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
 • MgA. Kristina Krotká, Technická univerzita, Liberec
 • ak. arch. Rony Plesl, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
 • Mgr. Art. Patrik Illo, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
 • host: Uta Klotz M.A., šéfredaktorka časopisu Neues Glas/New Glass

• debata s publikem:

 • směřování českého/světového uměleckého sklo, sklo jako živý materiál každodenní reality
 • směřování oboru uměleckého skla ve vztahu ke svému studiu a k realitě sklářského světa
 • trendy současného sklářství
 • co představuje sklo jako materiál

• prezentace společnosti LASVIT Maximem Velčovským (umělěckým ředitelem)
· 16.30 závěrečné shrnutí a ukončení sympozia