Porota

Uta M. Koltz (DE) je šéfredaktorkou německého uměleckého magazínu Neues Glas – New Glass: art & architecture. Bilingvální, německo-anglický magazín vychází každé čtvrtletí a představuje jednotlivce prostřednictvím portrétů nebo rozhovorů. Jsou to zejména sběratelé umění, vystavovatelé nebo organizátoři prodejních výstav. Taktéž umělci využívající sklo jako materiál. Magazín prezentuje mimořádné umělecké objekty, sochařské práce, vnitřní portréty umělců a projektů ve sférách architektury. Poskytuje taky informace o probíhajících výstavách a akcích, přehled možností profesionálního tréninku a rozvoje, informace o aukcích, soutěžích nebo taky o nedávno publikovaných knihách.

Prof. Jiří Harcuba (CZ) do roku 1994 působil jako rektor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, přičemž následujících třicet let se neúnavně věnoval výuce a přednášel zejména v USA. Jeho díla vlastní významné muzejní instituce například Victoria & Albert Museum v Londýně, Corning Museum of Glass v USA nebo Národní galerie, Národní muzeum a Uměleckoprůmyslové museum v Praze a mnohé jiné. V mezinárodní komunitě je známý jako bezkonkurenční tvůrce portrétů rytých do skla – intaglií. Vstoupil do povědomí také díky své medailérství a mincovní tvorbě, která dodnes tvoří část českého oběživa.

Mgr. Milan Hlaveš (CZ)  je vedoucí sbírky skla, keramiky a porcelánu Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Působil v Národním technickém muzeu v Praze a v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Je autorem a spoluautorem více než čtyř desítek výstav, bezpočtu článků do odborných časopisů a člen mnoha soutěžních komisí.

Mgr. Oldřich Palata (CZ) historik umění a kurátor Severočeského muzea v Liberci vystudoval obory dějiny umění a estetika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci jeho činnosti v Severočeském muzeu působí nejen na pozici vedoucího historika umění ale současně je taky uměleckým historikem pro textilní obory, sklo, keramiku a porcelán. Působí také jako externí pedagog  na Katedře designu při textilní fakultě Technické univerzity v Liberci a vede rozsáhlou a významnou  publikační činnost. 

Ak. soch. Oldřich Plíva (CZ) je významnou osobností sklářského výtvarnictví, která zaujímá významné místo ve vývoji sklářského umění. Vystudoval na Univerzitě uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Stanislava Libenského. V mnoha směrech je vyhraněným sklářským tvůrcem, kterého díla byly jednak vystavované v dlouhé řade významných výstav v České republice, ale i v zahraničí, přičemž má zastoupení jak ve veřejných, tak v soukromých sbírkách napříč evropským kontinentem, ale také v zámoří.

Prof. ak. arch. Jindřich Smetana je vysoce uznávaným českým architektem a rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Kromě své pedagogické činnosti se věnuje také scénografii a audiovizuální tvorbě, kde svou činnost směruje zejména na projektování divadel a návrhy experimentálních divadelních projektů. Účastnil se také projektování a realizace objektů s veřejnou, kulturní a sportovní funkci, i řešení urbanistických celků rozvíjejících kulturně společenskou tématiku jako např. Kuwait National Museum pod správou UNESCO. V průběhu své činnosti získal mnoho ocenění v oblasti architektury a byl také nominován na celoevropskou Mies van der Rohe Award for European Architecture.

Doc. PhDr. Jiří Šetlík CSc., (CZ) je historikem umění a významnou osobností uměleckohistorické činnosti, za což se mu dostalo mnohých ocenění. Vystudoval dějiny umění a estetiku na Univerzitě Karlově v Praze. V průběhu 90. let působil na pozici pedagoga a rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, do roku 2001 také na pozici pedagoga a vedoucího katedry dějin umění a architektury Fakulty architektury Technické university v Liberci. Věnuje se vědecké, publikační a pedagogické činnosti. Byl členem české komise pro UNESCO, také působil na Českém velvyslanectví ve Washingtonu D.C. a pracoval také jako odborný pracovník Národní galerie v Praze. Vede rozsáhlou publikační a bibliografickou činnost.