Speciální objekty

PYRAMIDA

Nádvoří Jiřského kláštera je relativně velký prostor obklopený ambitem. Klíčový rozdíl mezi těmito prostory určuje principy skleněného objektu umístěného na nádvoří. Návštěvník by měl mít možnost, kromě galerijního způsoby prohlížení skla, s ním být i v bezprostřední interakci. Veliké množství skleněných vík poskytuje možnost použít je jako stavební prvek. Pravděpodobně nejosvědčenější stavbou z velkého množství identických stavebních kamenů je pyramida či zikkurat, monumentální stavby kultur, které objevily sklo. Kulatý tvar průhledných poklic však rezonuje s ideální ostrou formou ve které nutně vznikají prázdné prostory. Ty se zaplní světlem, ostré hrany zmizí a forma se stává transparentní. Dojem je umocněn rozčtvrcením pyramidy umožňujícím být s objektem v interakci a nechat se obklopit sklem.

Autoři: Adam Šimeček a Petr Duba

INSTALACE

PULTÍK

Řečnický pult je sestavený ze skleněných čoček. Jejich použitím vzniká místo neprostupné bariéry mezi mluvčím a diváky transparentní povrch, který cíleně deformuje vše, co se nachází za ním. Vzniká tak řečnický pult, který nenásilně podporuje to důležité, projev odehrávající se nad ním.

Autoři: Adam Šimeček a Petr Duba