Vítězové

I. Stanislav Libenský Award 2012 získala Natsuho Enomoto z Japonska za Portrét o objemu 68 000 cm3. Porota ocenila sochařské kvality rozměrného objektu, který vyniká napětím mezi masivní formou tvaru a delikátními detaily. Organickým způsobem zobrazuje imaginární portrét blízké osoby: jsi prach a v prach se obrátíš.

pic_3

II. Stanislav Libenský Award 2012 získala Zuzana Kubelková z České republiky za Proces deformace. Podle hodnocení poroty autorka v souladu s názvem díla pracuje inovativním způsobem s deformací materiálu ve žhavém stavu. Tento proces je dokonale zakonzervován v prezentovaném objektu, který zobrazuje mezní stav akce a reakce.

Proces deformace 1, 40x40x30 cm, tavená plastika (528x640)

III. Stanislav Libenský Award 2012 získal Andrej Jančovič ze Slovenské republiky za kolekci objektů z cyklu Geometria – za mnohovrstevnatou kolekci objektů, která rozmanitým způsobem pracuje se základními barvami, geometrickými tvary a jejich sestavami. Komise ocenila také dokonalé řemeslné zpracování.

3.Tetrade-A.Jancovic

Zvláštní cena firmy Rückl byla udělena Taťáně Bartošové z University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za dílo Soubor stolního skla.

Taťána_Bartošová_Soubor_stolního_skla_cca_20x30cm_křišťál_20

Cena společnosti LASVIT za design byla udělena Peterovi Ďurišovi z Vysoké školy výtvarných umení v Bratislavě za dílo Colostruction, při jehož tvorbě autor využil tradiční technologie foukání skla v novém kontextu a za použití běžných tvarů k vytvoření skleněné koláže.

Colorstruction (4)