Animační programy pro školy

Pohádkové sklo očima dětí

Jaký příběh skrývá barevný skleněný drak, rododendronové skleněné květy, kytice květin a další objekty vystavené na výstavě mladých sklářů? Přijďte se svými žáky na netradiční prohlídku výstavy. Děti upustí uzdu své fantazii a vymyslí pohádkové příběhy k vystaveným uměleckým objektům. Samotný příběh následně vizuálně zpracují. List s příběhem pak bude doprovázet dílo  v galerii – a to je pak čím se doma chlubit!

 • Pro koho: pro MŠ a první stupeň ZŠ
 • Cíl: vymýšlení pohádkových příběhů na základě vystaveného skleněného objektu Získání informací o skleněných uměleckých objektech vystavených na výstavě Rozvíjení týmové spolupráce, komunikace, rozvíjení práce s dostupnými informacemi
 • Kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské kompetence a kulturní povědomí, pracovní
 • Předmět: český jazyk, výtvarná výchova, angličtina (pokud je program v aj)
 • Délka: 2 hodiny
 • Cena: 50 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

Dílo: Osmdesát devět x 0; Lena Feldmann (DE)

———————————————————————————————————————————————————————————————

Jak vidíš umění Ty

Že je současné umění pro návštěvníky nesrozumitelné? Platí to samé o současném skle? Jak by Vaši žáci představili současné umění ostatním návštěvníkům? Přijďte se svými žáky na netradiční prohlídku výstavy mladých mezinárodních sklářů. Žáci se na dvě hodiny stanou součástí lektorského týmu galerie a budou mít za úkol vytvořit pracovní listy k vybraným skleněným objektům. V týmu se budou snažit získat co nejvíce informací o vybraném objektu a vytvořit zábavný a vizuálně atraktivní pracovní list pro ostatní návštěvníky. Pracovní list v galerii doopravdy zůstane – a to je pak čím se doma chlubit!

 • Pro koho: druhý stupeň ZŠ a SŠ
 • Cíl: získání informací o skleněných uměleckých objektech vystavených na výstavě Zprostředkování získané informace – zamyšlení nad tím, co zajímá návštěvníka, zkusit přiblížit současné umění ostatním Rozvíjení týmové spolupráce, komunikace, rozvíjení práce s dostupnými informacemi Vytvoření pracovních listů, které v galerii zůstanou přístupné pro ostatní návštěvníky
 • Kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské kompetence a kulturní povědomí, pracovní
 • Předmět: český jazyk, výtvarná výchova, přírodní vědy, angličtina (pokud je program v aj)
 • Délka: 2 hodiny
 • Cena: 50 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

Dílo: Geometrická souprava v interakci se světlem; Dominika Malovecká (SK)

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Hodina alchymie

Písek, soda, vápenec – co mají společného? Mohou být základem pro výrobu skla. Přemýšlíte, jak žákům zpestřit hodinu chemie, biologie či fyziky? Skleněné objekty na výstavě pomohou odhalit nejen chemické procesy, které se dějí při výrobě skla, ale i různé optické klamy, opakující se přírodní tvary a struktury či některé fyzikální zákonitosti. Přijďte s žáky do galerie na netradiční hodinu přírodních věd!

 • Pro koho: druhý stupeň ZŠ a SŠ
 • Cíl: získání informací o skleněných objektech vystavených na výstavě. Přemýšlení o vlastnostech skla a dalších materiálů. Hledání inspirace v přírodě, s kterou umělci pracují, optické jevy a fyzikální zákonitosti a jejich využití ve sklářském umění
 • Kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, kulturní povědomí, pracovní
 • Předmět: výtvarná výchova, chemie, biologie, fyzika
 • Délka 2 hodiny
 • Cena 50 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

Dílo: Duhový oblačný drak; Chieko  Sasaki  (JP)

 

Pro více informací kontaktujte Petru Linhartovou – email: p.linhartova@praguegallery.com nebo telefon: 727.910.628

Připravila Kristina Němcová