Přednášky a komentované prohlídky

Všechny přednášky jsou zdarma! 🙂

V pondělí 21. 12. proběhne od 18h přednáška „Sklo v architektuře“. Šéfredaktor webového deníku EARCH.cz  Ing. arch. Jaroslav Sládeček seznámí diváky prostřednictvím obrazových ukázek s historickými i současnými příklady využití uměleckého skla v architektuře.

pozvanka_Sladecek

—————————————————————————————————————————————–

Ve čtvrtek 17. 12. proběhne od 18h volné pokračování prezentací vybraných účastníků Stanislav Libenský Award 2015, tentokrát nazvané 3 x 10. Prezentující Dominika Malovecká, Patrícia Šichmanová a Tomáš Prokop nejprve představí svou tvorbu a následně se i s návštěvníky přesunou do výstavních prostor, kde jim v neformální diskuzi přiblíží svá soutěžní díla. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost setkat se s umělci osobně.

pozvanka3x10_CS

—————————————————————————————————————————————-

V pondělí 14. 12 proběhne od 18h přednáška ak. soch. Oldřicha Plívy s názvem „Já a sklo“. Plíva je výraznou osobností sklářského výtvarnictví. Absolvoval UMPRUM u prof. Libenského. Zpočátku pracoval s optickým sklem a olovnatým křišťálem, později s transparentním i opakním barevným sklem. V průběhu devadesátých let se začal věnovat originálně pojaté tavené plastice. Od roku 1971 pracuje na volné noze. V letech 2009 – 2012 byl porotcem Stanislav Libenský Award.

pozvanka_pliva

—————————————————————————————————————————————–

V pondělí 7. 12. proběhne od 18h přednáška ak. mal. Františka Janáka s názvem „Život se sklem“. Janák je významný sklářský výtvarník a pedagog. Studoval na UMPRUM u Stanislava Libenského. Jeho díla jsou zastoupena v řadě českých i mezinárodních sbírkách. Dlouhá léta působil na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově. Zúčastnil se celé řady sólových i kolektivních výstav. Příští rok oslaví 50 let se sklem.

pozvanka_janak (1)

—————————————————————————————————————————————–

Přijměte srdečné pozvání na čtvrtek 26. 11. 2015 od 18:00 na komentovanou prohlídku výstavy, kterou povede její odborný garant Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.

 

Fotografie z večera:

—————————————————————————————————————————————–

 V úterý 17. 11. 2015 se návštěvníci mohou těšit na první akci v rámci doprovodných programů. V 18 hodin začnou prezentace čtyř vybraných českých účastníků: Lenky Husárkové, Gabriely Lhotákové, Jakuba Petra a Jiřího Svobody. V rámci prezentace tito vystavující představí svou tvorbu a následně se i s návštěvníky přesunou do výstavních prostor, kde jim blíže přiblíží jejich soutěžní díla.

Lenka Husárková je absolventkou pražské UMPRUM, kde studovala v ateliéru skla pod vedením Ronyho Plesla. Do soutěže byla vybrána se svojí prací „Rozpustné životy“, kde kombinuje sklo a sůl. Dílo naráží na nestálost a pomíjivost dnešního světa. Autorka v současné době působí jako designérka ve společnosti Crystal BOHEMIA, a. s. V rámci Stanislav Libenský Award 2015 vyhrála Lenka zvláštní cenu za design aukční láhve Pislner Urquell.

Gabriela Lhotáková vystudovala Design skla na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v ateliéru Petra Stanického. Křehkost skla v Gabriele evokuje křehkost jejích vlastních vzpomínek. O jejich zachycení se pokusila v soutěžním díle s příznačným názvem „Vzpomínky“.

Jakub Petr je rovněž bývalým studentem Ronyho Plesla na pražské UMPRUM.  Jeho diplomová práce, která je na výstavě zastoupená, nese název „Dózy Fullenery“. Dózy byly vytvořeny pro společnost Bomma. Jakub se ve své tvorbě zabývá vědou v užitém umění. Jeho práce tak vychází z aplikace vědeckých postupů jako dekoru. Celý vzor je dán matematickým vzorcem.

Jiří Svoboda studoval na Katedře užitého umění Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v ateliéru Skla pod vedením Ilji Bílka. Do soutěže byl vybrán se svou závěrečnou prací „Světlo, sklo a prostor“. Jiří vytváří působivé designové studie a skleněné objekty. Sklo, plast, kovy, ale i dřevo jsou pro něj inspirativní materiály, které se snaží přetvářet v umělecké objekty.

4x10_CS

Celá tisková zpráva : TZ_Doprovodne_Prezentace_4x10_SLA15_17.11.15

Fotky z večera: