Porota

MgA. Ivana Šrámková (CZ) vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě. Následně studovala na UMPRUM v Praze v ateliéru prof. Stanislava Libenského. Studium dokončila v roce 1988, od té doby žije a pracuje v Praze. Její tvorba je sochařská a malířská. Hlavním používaným materiálem je sklo – tavená plastika, dále bronz a beton. Sochy a obrazy této umělkyně jsou figurativní, zobrazují člověka nebo zvířata. Je zastoupena v mnoha sbírkách doma i v zahraničí, kde také vystavovala na řadě sólových či skupinových výstav.

Mgr. Ivo Křen (CZ) absolvoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Od roku 1989 pracuje ve funkci kurátora uměleckoprůmyslových sbírek Východočeského muzea v Pardubicích. Působí jako teoretik v oboru moderní sklářské tvorby. Je autorem stálé expozice vývoje moderního českého skla na zámku v Pardubicích a v roce 1997 založil uměleckou skupinu Rubikon. Od roku 1994 se odborně podílel na přípravě více než šedesáti autorských i souborných výstav českého ateliérového skla v ČR i v zahraničí. Jako grafik je členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

Prof. Florian Hufnagl, Ph.D. (DE) je emeritním ředitelem musea Die Neue Sammlung v Mnichově a držitel Řádu hvězdy italské solidarity. Studoval dějiny umění, klasickou archeologii a moderní historii na univerzitě v Mnichově. Zpočátku působil jako vědecký pracovník na bavorském Státním památkovém úřadě. Od roku 1980 byl lektorem pro dějiny umění 19. a 20. století v Ústavu dějin umění na univerzitě v Mnichově a kurátorem v Die Neue Sammlung – Mezinárodním muzeu designu v Mnichově, kde působil jako ředitel od roku 1990 do roku 2014. V letech 1998–2013 byl také předsedou Konference ředitelů národních muzeí a sbírek v Bavorsku. Od roku 1997 je čestným profesorem na Akademii výtvarných umění v Mnichově. Je členem Akademie designu České republiky a rovněž autorem několika publikací, katalogů a odborných článků, pojednávajících o architektuře, malbě, užitém umění a designu především z období 20. a 21. století.

Lene Charlotte Tangen (NO) je norská sklářská výtvarnice a designérka. Studovala Fakultu architektury, designu a památkové péče na Dánské královské akademii výtvarných umění v Kodani. Od roku 2012 vede vlastní sklářský workshop v dánském Bornholmu a nyní i v norském Oslu. Rovněž pracuje jako umělecká poradkyně pro Národní muzeum v Oslu. Její práce jsou zastoupené v mnoha sbírkách, vystavovala ve Skandinávii i po celé Evropě. Zúčastnila se například Stanislav Libenský Award 2011, mezinárodní ceny Coburg Prize for Contemporary Glass 2014 a nedávno vystavovala v Saatchi Gallery v Londýně v rámci mezinárodního veletrhu umění COLLECT 2015.

Jean-Luc Olivié (FR) je od osmdesátých let zapojen do rozvoje oddělení skla v pařížském Musée des Arts Décoratifs, kde pracuje jako šéfkurátor. Jako kurátor se podílel na mnoha interních i externích výstavách pro muzeum samotné i další partnery. Jeho publikační činnost se zaměřuje především na francouzské sklo 19. a 20. století a na současnou mezinárodní sklářskou scénu. Mezi jeho hlavní realizace patří Verriers français contemporains (1982),  D. Chihuly (1986), E. Eisch (1988), Verre de Boheme (1989), René Lalique (1991), R. Meitner (1991), B. Dejonghe (1995), E. Dietman (1997), Matière à poésie (1997–1998). Aktuálně publikoval Verres XXe-XXIe siècles: Collection du musée des Arts décoratifs a jako kurátor zajistil výstavu Trésors de Sable et de Feu. Verre et Cristal aux Arts Décoratifs, XIVe-XXIe siecles (do listopadu 2015). Za jeho mimořádný přínos na poli užitého umění v Evropě i celosvětově mu Fakulta umění a designu Univerzity ve Wolverhamptonu (GB) udělila čestný doktorát.

Odborným garantem je Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., (CZ) vedoucí sbírky skla, keramiky a porcelánu Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Působil v Národním technickém muzeu v Praze a v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Je spoluautorem více než čtyř desítek výstav, bezpočtu článků do odborných časopisů a členem mnoha soutěžních komisí.