Doprovodné akce

Komentované prohlídky

Čtvrtek 6. 10. | 18h Komentovaná prohlídka s odborným garantem výstavy Milanem Hlavešem.

Neděle 23. 10. | 16h Komentovaná prohlídka výstavy s lektorem Centra DOX.

----------------

Křehkost volby

Vzdělávací program k výstavě má podle věku účastníků tři věkové varianty podle stupně školy, ale všechny obsahují dvě základní témata k učení. Tím prvním je sklo jako materiál, jeho podoby a kvality (fyzikální, chemické, kulturní, společenské). A v prostředí galerie současně vyvstává otázka, zda je prezentované sklo uměleckým artefaktem, nebo „jen“ produktem designu? Nebo obojí?

Druhé téma programu dostane účastníky do hry díky prostředí soutěžní přehlídky. Sami se stanou porotci (resp. skupinami porotců) a budou muset volit: hledat kritéria hodnocení, diskutovat hodnoty a hodnotu vystavených objektů a společně vyjednávat, kdo a za jakých okolností dostane ocenění. Své rozhodnutí musí poté obhájit před ostatními skupinami.

———————

Celkový přehled doprovodných akcí během výstavy:

Typ programu počet děti dospělí
Vzdělávací programy 13 261 34
Komentované prohlídky 6 0 45
Kurzy 10 29 20
Rodinné dílny 2 55 41
Celkem 31 345 140

Výstava se představovala v rámci stále vzdělávací nabídky ROLE (V) UMĚNÍ, kde se hodila jak do vysvětlování role diváka, architekta tak designéra.

Rodinné dílny: SVĚTÝLKA A SVĚTLA + DEN ARCHITEKTURY – SKRZ

Kurzy: jednalo se o stálé formáty RUKA HLAVU MĚNÍ a KROUŽEK kde jednotlivé lekce vycházely z výstavy.