Speciální objekt

Libenský – Brychtová

Korunovace

Technika: sklo tavené ve formě

Velikost: 100 x 80 cm

Rok: 1988

korunovace__

Text Milena Klasová:

 „Stejně jako mnoho velkého v umění, vyplývá Libenského práce z potřeby tvořit, ne ohromit, což jí časem přidává na působivosti.“     Dan Klein, britský historik umění a kritik

V roce 1986 utavili Stanislav Libenský s Jaroslavou Brychtovou Křídla, sochu, z jejíž ploché základny se tyčí jehlan a dva hranoly.  Následným a zcela reálným kompozičním východiskem bylo postavit sochu zpět „na nohy“. Tak vznikl hned po té první Stolec pro nevěstu, utavený ze vzácného safirinového skla. Následovaly  další, označované číselně Stolec I a Stolec II-Astride, Stolec Čelem vzad nebo pro temně rudé zabarvení stolec nazvaný Červená v prostoru. U rozměrné Korunovace (1988), která k tomuto souboru rovněž náleží, je významným symbolem pevnost i křehkost zároveň. Spočívá ve využití monumentální stavby hranolů, které „korunují“ slitky uniklé při tavení jako protiklad ostře vybroušených hran.

Stanislav Libenský s Jaroslavou Brychtovou předvedli prostřednictvím Stolců, se kterými souvisí také soubor Trůnů, jistotu a ušlechtilou důvěru v působivost materiálu, ale také respekt, který dovede vyvolat.  Jsou to vlastně svébytně vybudované, moderní stavby ovlivněné podněty vycházejícími z kultovní formy architektur velkých civilizací minulosti. Hranoly, chápané jako archetypální prvky, tu sehrávají zásadní prostorovou a světelnou roli, v místech styků dokonce podpořenou iluzivní proměnou.

Když po 27 letech vystavovali S. Libenský s J: Brychtovou v Praze, byly Stolce součástí této významné retrospektivy. Z podnětu Jiřího Kotalíka, tehdejšího ředitele Národní galerie, se uskutečnila v Jízdárně  Valdštejnského paláce  v roce 1989. Když se musel profesor Libenský nedobrovolně vzdát po dvaačtyřiceti letech vyučování, založili spolu s Jaroslavou Brychtovou v Železném Brodě vlastní studio a vytvořili v něm dílo, jehož soudobý prostorový tvar a výraz zasáhl vnímání široké veřejnosti.

Fotografie z instalace: