Zvláštní cena

Zvláštní cena byla udělena Clare Peters (Austrálie) za dílo Hledání naděje, v němž autorka kombinuje optické sklo s textem a zejména světlem, které vnímá jako metaforu transformace a naděje. Autorka získává pobyt v atelieru The Corning Museum of Glass v USA.
clare