Doprovodné akce

12. 10. | 18h
Komentovaná prohlídka výstavy  s Milanem Hlavešem
22. 10.  | 16 h 
Komentovaná prohlídka výstavy
19. 11. | 16 h
Komentovaná prohlídka výstavy
———————-
Vzdělávací programy pro školy: Křehkost volby
Vzdělávací program k výstavě má podle věku účastníků tři varianty podle stupně školy, ale všechny obsahují dvě základní témata k učení. Tím prvním je sklo jako materiál, jeho podoby a kvality (fyzikální, chemické, kulturní, společenské). A v prostředí galerie současně vyvstává otázka, zda je prezentované sklo uměleckým artefaktem, nebo „jen“ produktem designu? Nebo obojí?
Druhé téma programu dostane účastníky do hry díky prostředí soutěžní přehlídky. Sami se stanou porotci (resp. skupinami porotců) a budou muset volit: hledat kritéria hodnocení, diskutovat hodnoty a hodnotu vystavených objektů a společně vyjednávat, kdo a za jakých okolností dostane ocenění. Své rozhodnutí musí poté obhájit před ostatními skupinami.

Vhodné pro učitele VV, OV/ZSV, ČJ, mediální výchovy, přírodních věd
Délka programu: 90 – 120 min

Cílová skupina: studenti ZŠ (1. i 2. stupeň) a SŠ, zájmové skupiny

Cena za program: 400 Kč/skupina (500 Kč/skupina v angličtině) + vstupné do expozice

Vstupné do expozice: 40 Kč/student (pedagogický doprovod zdarma)

Vzdělávací program je třeba objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem.

Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104