O nás

Pražská galerie českého skla vznikla v roce 2007. Byla založena Markem Veselým.

Kromě prezentace a prodeje uměleckého skla poskytuje návštěvníkům, výtvarníkům a teoretikům neformální prostor pro vzájemné setkávání při vernisážích, besedách a přednáškách věnovaných historii a současnosti české sklářské tvorby.

Na těchto principech začala v roce 2012 organizovat Glass Excellence ve sklářském umění – celoroční program výstav spojených s vernisáží a debatou se sklářskými tvůrci. V prostorách bývalého mlýna na sóju, který byl zrekonstruován na moderní loft, se může veřejnost poslední úterý v měsíci seznamovat s díly mladých či zkušených sklářských umělců.

Prestižním počinem je každoroční udělování mezinárodní sklářské ceny Stanislav Libenský Award (od r. 2009). Pražská galerie českého skla je iniciátorem a hlavním pořadatelem této soutěž, která je určena mladým umělcům z celého světa, absolventům bakalářského nebo magisterského studia, kteří ve své závěrečné práci použijí sklo. Během 6ti leté historie se podařilo v Praze vystavit na 206 tvůrců ze 46 sklářských škol. Zastoupeno bylo 32 národností. V souvislosti s výstavou se pravidelně pořádá bohatý doprovodný program. Díky této aktivitě se akviziční politika galerie v posledních letech soustřeďuje na mladou mezinárodní sklářskou prezentaci. V Galerii jsou tak k vidění jak díla předních českých sklářů, tak ukázky mezinárodní začínající tvorby.

Jedním z nejdůležitějších úkolů Galerie je tak vybudování rozsáhlých expozic, které by návštěvníkům hlavního města Prahy nabídly atraktivní příležitost k poznání minulosti i přítomnosti českého skla, ale i mezinárodního skla.

Členové správní rady:

Marek Veselý, MBA

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.

Mgr. Lenka Veselá

Ředitelka:

Mgr. Kateřina Čapková